BLI MEDLEM

Medlemsvillkor

§1. För att kunna uppbära medlemskap krävs innehav av jägarexamenbevis.

§2. Skattegården Premium Klubbs värderingar och kodex står för god jaktetik, moral och säkerhet. Vidare står Skattegården Premium Klubb för god kunskap inom jakt och för gott beteende i samband med jakt. Alkohol, droger etc. är inte förknippat med jakt.

§3. Enbart medlemmar i Skattegården Premium Klubb har rätt att bära klubbens symbol på märke.

§4. Elever som avlagt Jägarexamen i Skattegårdens Jägarskola har förtur till medlemskap i Skattegården Premium Klubb.

§5. Alla jägare är välkomna att ansöka. Ansökan om medlemskap görs skriftligen genom att fylla i Ansökningsformulär på Klubbens hemsida, samt bifoga kopia på jägarexamenbevis. Sökande skall kunna lämna en referens som antingen är en befintlig medlem, eller av någon annan av Skattegården känd person. Saknar sökande referens, skall även legitimation bifogas.

§6.  Medlem skall godkänna att Skattegården Premium Klubb får spara medlemmens personuppgifter enligt reglerna om GDPR och godkänna Skattegården Premium Klubb Integritetspolicy.

§7. Medlemsavgift erläggs per medlemsår (1:e april till 31:e mars). Medlemsavgiften publiceras under februari månad inför nästkommande medlemsår. Medlemskap för 2021-2022 kostar 385 kr.

§8. Om det kommer till Skattegården Premium Klubbs kännedom att medlem bryter mot medlemsvillkor kan medlemmen komma att uteslutas.

 

Efter slutförd ansökan kommer du att bli kontaktad för vidare hantering.
Vi godtar: Insida Jägarbevis (avlagda prov), Intyg om jägarexamen eller Statligt Jaktkort

TIPS! Du kan hämta ditt Statliga jaktkort digitalt på Jägarregistret hos Naturvårdsverket med Mobilt BankID. Klicka här för att öppna jägarregistret i en ny flik.

Ladda upp intyg här
Referens (Referens skall vara annan befintlig medlem i Skattegården Premium Klubb, eller någon av Skattegården känd person).

Bildexempel

Ladda upp bild på din Legitimation

Kontrollera att alla fält är korrekt ifyllda.
Vid mottagen registrering visas en svarssida.